Cho Thuê Nhà Xưởng Cao Tầng Xây Dựng Sẵn

Hệ thống 7 nhà xưởng 1 đến 3 tầng từ 2500m2- 2800m2/tầng.

Đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tiện ích hiện đại để khách hàng thể đi vào sử dụng ngay khi thuê xưởng.