Phân cấp cấp phép, tăng cường quản lý xây dựng

UBND thành phố thống nhất thông qua nội dung sửa đổi Điều 15 về quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố ban hành kèm Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 12-10-2012 của UBND thành phố.

Theo đó, phân cấp cho Giám đốc Sở Xây dựng cấp phép xây dựng công trình cấp 1 và 2, công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử-văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng thuộc địa giới hành chính thành phố quản lý; cấp phép xây dựng trên 10 tuyến đường:

Nguyễn Tất Thành, Như Nguyệt, Bạch Đằng, Nguyễn Văn Linh, Trần Hưng Đạo, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa và công trình có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. UBND các quận, huyện cấp phép xây dựng công trình cấp 3 và 4, công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, Ban quản lý Khu Công nghệ cao được cấp phép công trình xây dựng trong phạm vi quản lý của đơn vị. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo phân cấp cấp phép xây dựng cho quận, huyện là cần thiết nhưng quan trọng nhất là công tác quản lý phải ngăn chặn có hiệu quả xây dựng trái phép, xây dựng để “chạy” quy hoạch; khuyến khích UBND các quận, huyện đẩy mạnh việc cấp phép xây dựng qua Internet.

Các thành viên UBND thành phố thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 để trình HĐND thành phố, Bộ Xây dựng, Chính phủ làm cơ sở để triển khai điều chỉnh quy hoạch không gian đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị của thành phố.

UBND thành phố thảo luận thông qua dự thảo Nghị quyết về chính sách trao giấy khai sinh, thẻ BHYT, hộ khẩu tại gia đình trẻ em và chính sách chính quyền thăm viếng, chia buồn và đăng ký khai tử tại gia đình công dân.

Đây là chính sách đã thí điểm thành công trên địa bàn thành phố được dư luận nhân dân đánh giá cao. Việc trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết chính sách nhằm góp phần xây dựng chính quyền phục vụ và thân thiện với người dân.

Các thành viên UBND thành phố thảo luận và nhất trí chưa thông qua dự thảo nghị quyết trình HĐND thành phố về Chương trình Phát triển đô thị Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 để tiếp tục lấy ý kiến các sở, ngành, quận, huyện để hoàn thiện hơn, nhất là các tiêu chí phát triển đô thị Đà Nẵng trong tương lai.

                                                                                                                                               S.Trung - baodanang.vn

Các bài đăng khác